EN KUNSTNER I BEVEGELSE - Amie Mbye er Dansens Dager-ambassadør 2021
 

Dansekunstner, koreograf og pedagog Amie Mbye er årets Dansens Dager-ambassadør! Hun har koreografert årets Dansens Dager-dans, som blir lansert om få uker og som i løpet av våren vil bli danset av flere tusen barn og unge over hele landet.

Mbye er en mangesidig kunstner med bakgrunn fra både samtidsdans, streetdance og afrikansk-estetisk samtidsdans. Hun har base i Oslo og Paris, og har de siste årene hatt jobber og samarbeidsprosjekter i en rekke land, blant annet et filmprosjekt i Senegal og forestillinger i Spania, Frankrike, Belgia og Norge. Mbye bruker også mye tid på å undervise barn og unge, både i Norge, men også i Gambia og Senegal og tidligere på Cuba – et arbeid hun selv sier er viktig og uatskillelig fra sitt kunstneriske virke. I 2021 er hun aktuell som utøver for en rekke koreografer i inn- og utland, samt med sitt eget prosjekt Convo, hvor hun, i samarbeid med blant annet fotokunstner Nicole Rafiki og dansekunstner Ibrahima Diouf, undersøker hvordan forflytning og migrasjon påvirker mennesker og samfunn.

Dansens Dager er en internasjonal feiring av dans i alle former og har siden 2001 vært en årlig vårfest i Norge med opp mot 150 arrangementer. Ambassadørens rolle er å skape blest rundt feiringen og formidle Dansens Dagers budskap om å bruke dansen til å samles med åpenhet, nysgjerrighet og respekt for hverandre.

Kunstner med mange lag
Amie Mbye har både deltatt i og laget prosjekter som spenner fra stedsspesifikke, interaktive forestillinger til kunstneriske produksjoner for både små rom og store scener, samt jobbet for kjente artister som Musti og Nico & Vinz. Mbyes koreografiske praksis er ofte tverrfaglige kunstsamarbeid hvor hun tar i bruk film, musikk og/eller installasjoner. Ofte undersøkes spørsmål knyttet til minoritet, kultur, kjønn og identitet. Mbye er opptatt av hvordan forholdet mellom tradisjon og popkultur kan skape ulike former for virkelighetsoppfatninger, og hvordan disse kommer til uttrykk politisk, strukturelt og personlig. Sentralt for Amie Mbyes danseriske undersøkelser er en evig søken etter det som beveger oss og hun bruker i stor grad mennesker, og deres erfaringer og perspektiv, som inspirasjon.

Danseinformasjonen er koordinator for Dansens Dager i Norge og daglig leder Sigrid Svendal er veldig glad for at Amie Mbye har takket ja til å være årets Dansens Dager-ambassadør:


"Amie Mbye er en sterk og tydelig dansekunstner med et utvidet sosialt engasjement. Hennes arbeid har en stor bredde, fra det populærkulturelle til det konseptuelle. Mbye har en imponerende spennvidde og en tilstedeværelse i arbeidet sitt som fører til at hun er en kunstner man legger merke til – og som også har en viktig stemme fordi hun bidrar til å løfte perspektivene. Hun er et viktig forbilde for mange unge, også gjennom sitt pedagogiske virke".

Dansens Dager 2021 - 30. april til 2. mai
Med nærmere 150 arrangementer over hele landet er Dansens Dager Norges desidert største dansefest. Dansens Dag ble opprettet av UNESCO i 1982. Målet er å løfte frem og synliggjøre dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme.

Les mer om Dansens Dager. Følg Dansens Dager på Facebook og Instagram.

Danseinformasjonen - det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst, har koordinert Dansens Dager i Norge siden 2001. Danseinformasjonen ble opprettet i 1994, finansieres over statsbudsjettet og har en rekke oppgaver knyttet til dansekunsten i Norge.

Fotokred fra toppen: Sigrun Drivdal Johnsen, Nicole Rafiki, Mikael Ortenheim og Ibrahima Diouf.